Acasa > Despre proiect > Despre proiect

Despre proiect

 

Atat la nivel international cat si in Romania, populatia apartinand minoritatii romilor reprezinta unul dintre cele mai expuse grupuri cu risc crescut de excluziune de pe piata muncii, inregistrand rate de ocupare substantial mai reduse decat cifrele valabile pentru populatia majoritara. Acest fapt este determinat in primul rand de nivelul scazut de educatie si lipsa calificarilor profesionale, insa prejudecatile si discriminarea joaca un rol important in excluderea sociala si economica a romilor. Totodata, romii sunt ocupati preponderent in sectorul informal sau al gospodariilor, necontribuind si, implicit, nebeneficiind de asigurari sociale. Pentru multe familii de romi, ajutoarele sociale si alocatiile pentru cresterea copiilor reprezinta principalele surse de venit. Politicile publice de incluziune a romilor pe piata muncii nu si-au dovedit eficienta pana in prezent, ca de altfel nici alte masuri din alte domenii, caracterul sectorial al iunterventiilor neacoperind complexitatea problemelor din comunitatile de romi confruntate cu vulnerabilitati multiple (Raportul de analiza situatiei - Economia sociala si comunitatile de romi - provocari si oportunitati). 

Incepand cu 2011, Fundatia Centrul pentru Analiza si Dezvoltare Institutionala (CADI Eleutheria), in colaborare cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Romania), Guvernul Romaniei - Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI), Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR) implementeaza proiectul POSDRU/69/6.1/S/34922 "Economia sociala ca solutie a dezvoltarii comunitatilor Roma din Romania", cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investeste in oameni!", axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale". 

Proiectul se bazeaza pe ideea ca economia sociala reprezinta un vector important al dezvoltarii simultane si armonioase atat a sectorului economic de profit, cat si a structurilor sociale benefice comunitatii in termeni de solidaritate, intrajutorare si dezvoltare durabila si flexibila. In acest fel, proiectul contribuie la dezvoltarea dialogului national referitor la combaterea saraciei in randul comunitatilor de romi si sustine dezvoltarea regiunilor tarii prin implicarea tuturor actorilor din domeniu (societatea civila, comunitati de romi, institutii guvernamentale), definirea contextelor locale si prin identificarea interventiilor de incluziune sociala si economica a comunitatilor de romi. Prin urmare, echipa proiectului isi propune sa abordeze problema dezvoltarii socio-economice a comunitatilor de romi din Romania prin aplicarea conceptului de economie sociala ca solutie inovatoare pentru reducerea riscului de saracie si promovarea ocuparii fortei de munca.

Astfel, proiectul promovează economia socială ca instrument inovator al dezvoltarii integrate prin:

  • analiza potentialului de aplicabilitate a practicilor de economie sociala in randul comunitatilor de romi din perspectiva sociala, economica si institutionala, identificand oportunitatile de dezvoltare si principalele provocari in implementarea initiativelor specifice de economie sociala;
  • formarea de specialisti, initierea si dezvoltarea intreprinderilor sociale si sustinerea acestor initiative;
  • promovarea economiei sociale si a proiectului in randul comunitatilor de romi si a publicului larg.

Proiectul foloseste o strategie de implementare constand in asistenta tehnica si financiara pentru dezvoltarea initiativelor de economie sociala, sustinerea dezvoltarii institutionale si coordonare intre principalii actori din domeniul economiei sociale (ONG-uri, autoritati, sectorul privat).

 

 Dezvoltat de UNDP

© 2018 UNDP. Toate drepturile rezervate.

click
tracking