Acasa > Activitati

Activitati

 

Prin proiectul “Economia sociala ca solutie a dezvoltarii comunitatilor Roma din Romania”, echipa proiectului isi propune sa abordeze problema delicata a dezvoltarii socio-economice a comunitatilor de romi din Romania prin aplicarea conceptului de economie sociala ca solutie inovatoare. Prin activitatile propuse, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice axei prioritare 6 a Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin sustinerea dezvoltarii structurilor de economie sociala, promovarea economiei sociale si prin intarirea capacitatii antreprenorilor de economie sociala si a mediului legislativ. Proiectul contribuie, de asemenea, la dezvoltarea capitalului de resurse umane din Romania prin implementarea de masuri concrete de incluziune sociala intr-o economie de piata flexibila. Proiectul urmeaza liniile directoare ale Comunicarii Uniunii Europene referitoare la Dezvoltarea Strategiilor Nationale de Integrare a Romilor 2011-2020 care solicita Statelor Membre sa adreseze problematica romilor din perspectiva angajarii in munca, a saraciei si a educatiei.

Astfel, proiectul promoveaza economia sociala ca un instrument al dezvoltarii integrate prin:

(1) Analiza potentialului de aplicabilitate a practicilor de economie sociala in randul comunitatilor de romi din perspective sociale, economice si institutionale

  • Economia sociala si comunitatile de romi – provocari si oportunitati

Analiza situatiei mediului socio-economic si legislativ realizata in cadrul proiectului si-a propus sa ofere o imagine de ansamblu asupra aplicabilitatii economiei sociale in randul comunitatilor de romi din Romania, identificand oportunitatile de dezvoltare si principalele provocari in implementarea initiativelor specifice de economie sociala. Astfel, raportul de analiza a situatiei include informatii cu privire la modelele de economie sociala din Romania, strategiile dezvoltate de institutiile guvernamentale si de societatea civila pentru cresterea nivelului de incluziune sociala a membrilor comunitatilor de romi din Romania, barierele si oportunitatile de dezvoltare a modelelor de economie sociala in randul acestora. Principalul obiectiv al raportului „Economia sociala si comunitatile de romi – provocari si oportunitati” este de a realiza o evaluare critica a stadiului actual al economiei sociale in randul comunitatilor de romi. Raportul exploreaza cadrul legal, institutional si experientele acumulate in Romania cu referire la economia sociala, tinand cont atat de aspectele pozitive si succesele obtinute, cat si de impedimentele in dezvoltarea intreprinderilor sociale pentru/in comunitatile de romi. In urma analizei profilului comunitatilor de romi, a politicilor actuale, a instrumentelor folosite pentru a dezvolta sectorul economiei sociale, raportul ofera o serie de concluzii si recomandari practice care sustin promovarea si dezvoltarea antreprenoriatului social in randul comunitatilor de romi.

Persoanele interesate sa primeasca aceasta publicatie (in format tiparit) pot contacta echipa de proiect la adresa de email: mihaela.ghinescu@undp.org

Raportul este disponibil online in romana si engleza 

 

  • Ghid de bune practici in dezvoltarea intreprinderilor sociale pentru comunitatile de romi

Ghidul de bune practici este un instrument util pentru infiintarea sau dezvoltarea intreprinderilor sociale in Romania, mai ales in cadrul comunitatilor de romi. Proiectat sa mareasca impactul practic al proiectelor derulate in/pentru comunitatile de romi, ghidul se concentreaza asupra principalelor etape de planificare a unei intreprinderi sociale, de la lansarea initiativei pana la prezentarea cadrului legal de functionare. Pentru a fi folositor, ghidul include elemente legislative care stau la baza infiintarii fiecarui tip de intreprindere sociala, precum si documentele necesare intr-un astfel de demers. Fiecare capitol raspunde intrebarilor care apar intr-un asemenea context, oferind si scurte exemple de buna practica. Ghidul se adreseaza tuturor celor care intentioneaza sa initieze sau sa dezvolte o intreprindere sociala in/pentru comunitatile de romi, de la faza de planificare pana la cea de implementare, si anume: organizatiilor nonprofit (asociatii si fundatii), membrilor cooperativelor si caselor de ajutor reciproc, antreprenorilor sociali si membrilor grupurilor de initiative comunitare. De asemenea, poate fi un instrument util pentru facilitatorii comunitari, administratia publica locala si agentii economici locali.

Persoanele interesate sa primeasca aceasta publicatie (in format tiparit) pot contacta echipa de proiect la adresa de email: mihaela.ghinescu@undp.org

Ghidul este disponibil online in romana si engleza 


(2) Sustinerea dezvoltarii initiativelor de economie sociala

  • Compendiu de idei de afaceri si modele de buna practica

Compendiul se adreseaza, in special, managerilor si personalului angajat in cadrul asociatiilor, fundatiilor sau altor organizatii non-profit (cooperative, case de ajutor social) care desfasoara sau sunt interesate de dezvoltarea unei initiative de economie sociala in comunitatile de romi; IMM-urilor si antreprenorilor care interactioneaza cu acest public tinta sau care sunt interesati sa desfasoare o activitate in cadrul economiei sociale cu si pentru acest grup tinta; administratilor publice locale interesate de dezvoltarea sau sprijinirea initiativelor de economie sociala in comunitatea din care fac parte, precum si grupurilor nonformale de initiativa comunitara sau persoanelor individuale rome sau nerome interesate de dezvoltarea unei initiative de economie sociala.

Persoanele interesate sa primeasca aceasta publicatie (in format tiparit) pot contacta echipa de proiect la adresa de email: mihaela.ghinescu@undp.org

Compendiul este disponibil online in romana


  • Sustinerea infiintarii a doua intreprinderi sociale pentru/in comunitatile de romi (inclusiv formare profesionala, asistenta tehnica si financiara directa)         

  • Derularea a 4 sesiuni de training acreditate de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC, fostul CNFPA)

 

(3) Promovarea economiei sociale si a proiectului in randul comunitatilor de romi si a publicului larg.

  • 3 forumuri de economie sociala

Bucuresti – aprilie 2012

Tulcea – iulie 2012

Timisoara – septembrie 2012

  • 6 seminarii regionale de economie sociala

Cluj – octombrie 2011

Calarasi – noiembrie 2012

Bacau – martie 2013

Targu Mureș - mai 2013

Drobeta Turnu Severin – iulie 2013

Oradea – septembrie 2013

  • Campanie de promovare (presa scrisa si outdoor): perioada noiembrie 2012 – septembrie 2013Dezvoltat de UNDP

© 2018 UNDP. Toate drepturile rezervate.

click
tracking